Biżuteria

Wydobywanie złota, praca w kopalni, niebezpieczne działanie rtęci

Złoto jest powszechnie używanym metalem szlachetnym do produkcji biżuterii, monet, urządzeń elektrycznych, a także leków. Cenione za swoje piękno, rzadkość, odporność na korozję, przewodność elektryczną i plastyczność stanowi bazę w różnych gałęziach przemysłu, nie matowieje i jest bardzo łatwe w obróbce. Jednak czy wydobycie złota, uosobienia niezniszczalnego piękna rekompensuje straty poniesione przez górników?

https://www.ankabizuteria.pl/bizuteria-zlota

Wydobywanie złota wiąże się z wysoką ceną i niesie za sobą wysokie zagrożenie środowiskowe i zdrowotne zarówno dla górników, jak i ludności zamieszkującej lokalne środowisko. Górnictwo rzemieślnicze jest często nielegalne i nieuregulowane, jednak jest to często jedyne źródło dochodu dla ludzi ubogich, a pracujący w niepewnych warunkach górnicy często wykorzystują rtęć do wydobywania złota na małą skalę, przy czym zanieczyszczają glebę, wodę i atmosferę. Niewielkie lub zerowe możliwości gospodarcze w krajach rozwijających się, słabe zarządzanie, brak świadomości zagrożeń związanych z rtęcią i brak wiedzy na temat innych metod wydobycia złota skłaniają niektórych z najbiedniejszych ludzi na świecie do zaakceptowania wszelkiego ryzyka związanego z kontynuowaniem handlu.


Naszyjnik złoty pr. 585 z czarnymi onyksami

Życie górników wydobywających złoto w znacznym stopniu się skraca. Problemy zdrowotne obejmują występowanie raka tchawicy, płuc, oskrzeli, wątroby, żołądka i wiele innych chorób w tym przenoszonych przez owady. Użyta rtęć, która silnie wpływa na zdrowie górników, przenika do ich organizmów, a także do łańcucha pokarmowego ich rodzin, a jej stężenie znacznie przekracza wszelkie kryteria. Długotrwałe narażenie na rtęć może powodować zatrucie rtęcią i może uszkodzić nerki, osłabić słuch, wzrok i równowagę.

Rtęć to lśniący płynny metal, który atakuje układ nerwowy, narażenie może skutkować niepełnosprawnością przez całe życie i jest szczególnie szkodliwe dla dzieci, a w wyższych dawkach rtęć może nawet spowodować śmierć. 16 sierpnia wszedł w życie traktat o rtęci, walka z globalnym toksycznym zanieczyszczeniem osiągnęła krytyczny punkt. Zgodnie z traktatem rządy muszą chronić swoich obywateli przed szkodliwymi skutkami działania rtęci i wprowadzić kontrolę nad zanieczyszczającym przemysłem. W przypadku górnictwa i wydobycia złota, konwencja zobowiązuje rządy do promowania bezrtęciowych metod przetwarzania złota i podejmowania specjalnych środków w celu ochrony narażonych populacji.